جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 619
دوشنبه،8 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19975 تصویب‌نامه در مورد افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
شماره123355/ت49319هـ 6/7/1392
تصویـب‌نامه در مورد افزایش سـرمایه شرکت ملی نفت ایران
وزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1392 بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده (3) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ـ مصوب 1356ـ تصویب نمود:
سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای، به مبلغ هشتصد و نود و چهار هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون (894.562.620.000.000) ریال منقسم به هشتاد و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و شصت و دو میلیون (89.456.262.000.000) سهم ده میلیون (10.000.000) ریالی افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19975
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
موضوع :