جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 623 پنج‌شنبه،18 مهر 1392

سال شصت و نه شماره 19984
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری

شماره127811/ت49654هـ 16/7/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 12128/92/200 مورخ 2/7/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بند (3) ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
وزیران کشور، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی به عنوان وزیران منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری تعیین می‌شوند.
معاون اول رییس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19984
تاریخ تصویب :
1392/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :