جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 623 پنج‌شنبه،18 مهر 1392

سال شصت و نه شماره 19984
تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران

شماره126930/ت48666هـ 15/7/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 68253/100 مورخ 21/8/1391 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (70) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 1373 ـ تصویب نمود:
تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران
1ـ تعرفه فروش خدمات اطلاع‌رسانی:
1ـ1ـ تعرفه جداول انتشاراتی (مطابق با الگوهای از قبل تعریف‌شده مرکز):
سطوح جغرافیایی 1 تا 7 به ترتیب شامل: کشور 1، استان 2، شهرستان 3، بخش 4، دهستان/شهر 5، حوزه 6، بلوک 7
1ـ2ـ تعرفه جداول سفارشی (تولیدی به سفارش مشتری):
مبلغ صدهزار ریال هزینه ثابت به ازای هر سفارش به مبالغ جدول بند 1ـ1 بابت تولید جداول سفارشی اضافه می‌گردد.
1ـ3ـ تعرفه‌های رکوردهای خام:
هزینه ثابت هر سفارش مبلغ صدهزار ریال بعلاوه تعرفه جدول زیر می‌باشد
2ـ تعرفه نقشه (مطابق با الگوهای از قبل تعریف شده مرکز)
تعرفه فروش نقشه‌های شهری به ازای هر هکتار چهارصدریال و نقشه‌های روستایی به ازای هر کیلومتر مربع، صد ریال تعیین می‌گردد.
3ـ ارائه خدمات آماری به صورت پایگاههای اطلاعاتی (مکانی و غیرمکانی)
قیمت خدمات مذکور براساس قیمت تمام شده و تفاهم فی مابین مرکز آمار ایران و متقاضی تعیین می‌گردد.
4ـ شیوه تعیین قیمت پشت جلد نشریات:
نشریات در قطع رحلی به ازای هر صفحه 350 ریال
نشریات در قطع وزیری به ازای هر صفحه 290 ریال
تبصره1ـ مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی براساس درخواست کتبی، از بیست و پنج درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. مشروط بر آنکه جمع هزینه اطلاعات درخواستی از یک میلیون ریال بیشتر نباشد.
تبصره2ـ دانشجویان و استادان دانشگاه با ارائه کارت شناسایی یا معرفی‌نامه معتبر از تخفیف بیست و پنج درصد برخوردار خواهند شد، مشروط برآنکه جمع هزینه اطلاعات درخواستی از دویست و پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد.
تبصره3ـ دستگاه‌های دولتی از جمله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، مراکز وابسته به مرکز آمار ایران، معاونت برنامه‌ریزی استانداریها و دفاتر آمار و اطلاعات استانداریها، سایر دستگاههای اجرایی دولتی از پرداخت هرگونه وجهی جهت دریافت اطلاعات معاف می‌باشند.
تبصره4ـ درصورتی که خدمات پستی، تأمین لوح فشرده نوری و نظایر آن نیز مورد نیاز باشد، هزینه‌های مربوطه جداگانه محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره5 ـ کلیه وجوه دریافتی به خزانه دولت واریز خواهد شد.


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19984
تاریخ تصویب :
1392/7/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :