جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 624 سه‌شنبه،23 مهر 1392

سال شصت و نه شماره 19988
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد احمدی به عنوان استاندار فارس

شماره128581/ت49724هـ 20/7/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد احمدی به عنوان استاندار فارس
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/82194 مورخ 15/7/1392 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب 1360ـ تصویب نمود:
آقای سیدمحمد احمدی به عنوان استاندار فارس تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19988
تاریخ تصویب :
1392/7/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :