جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 624 سه‌شنبه،23 مهر 1392

سال شصت و نه شماره 19988
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عبدالحسن مقتدایی به عنوان استاندار خوزستان

شماره128565/ت49722هـ 20/7/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای عبدالحسن مقتدایی به عنوان استاندار خوزستان
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/82194 مورخ 15/7/1392 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب 1360ـ تصویب نمود:
آقای عبدالحسن مقتدایی به عنوان استاندار خوزستان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19988
تاریخ تصویب :
1392/7/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :