جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 624
سه‌شنبه،23 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19988 الحاق یک تبصره به ماده (4) اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی)
شماره128399/ت31054هـ 20/7/1392
الحاق یک تبصره به ماده (4) اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی)

وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/4/1392 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/20240 مورخ 26/3/1392 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اخـتیار اصـلاح اساسـنامه سازمانها، شرکتـها و مؤسـسات دولتی و وابستـه به دولـت ـ مصوب 1377ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی) موضوع تصویب‌نامه شماره 30763/ت31054هـ مورخ 18/6/1383 اضافه می‌گردد:
« تبصره ـ شرکت مجاز است به استناد ماده (83) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ ، عملیات اجرایی قسمتی از پروژه‌های هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را که اعتبار آن از منابع عمومی دولت تأمین می‌شود برای اجرا به واحدهای استانی وزارت راه و شهرسازی واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ نماید.»
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 51515/30/92 مورخ 23/5/1392 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19988
تاریخ تصویب :
1392/4/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :