جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 625
شنبه،4 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 19995 تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار گیلان
شماره130212/ت49731هـ 23/7/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار گیلان
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 21/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/82194 مورخ 15/7/1392 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب 1360ـ تصویب نمود:
آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار گیلان تعیین می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19995
تاریخ تصویب :
1392/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :