جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 625
شنبه،4 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 19995 تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار
شماره130213/ت49657ک 23/7/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 7/7/1392 به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قـانون اساسی جمهوری اسلام ـ ی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب نمودند:
1ـ آقای حامدعلی مبارکی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار جایگزین آقای مصطفی ملک‌زاده می‌شود.
2 ـ آقای محمدرضا علایی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار جایگزین آقای حمیدرضا بهبهانی می‌شود.
3ـ آقای سعیدرضا زهی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار جایگزین آقای نظام‌الدین برزگری می‌شود.
4ـ آقای احمد خرم به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار جایگزین آقای محمدصادق مفتح می‌شود.
5 ـ خانم زهرا اربابی به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار جایگزین آقای حسین فاضلی می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/7/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19995
تاریخ تصویب :
1392/7/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :