جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 626 دوشنبه،6 آبان 1392

سال شصت و نه شماره 19997
سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور

شماره8634/92/دش 23/7/1392
سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور
(مصوب جلسه 37 مورخ 1/5/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
مصوبه «سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور» که در راستای اجرایی‌سازی اقدامات ملی 5، 6، 7، 8 و 9 از راهبرد کلان 1 آن نقشه در جلسه 37 مورخ 1/5/1392 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
بخش اول: سیاست‌های اجرایی اقدام‌های ملی 5، 7، 8 و 9 از راهبرد کلان 1 نقشه جامع علمی کشور با تمرکز بر مالکیت صنعتی
1 ـ تأکید بر ایجاد مرجع ملی مالکیت صنعتی در قوه مجریه با در نظر گرفتن ویژگی‌های زیر و حداکثر استفاده از زیرساخت‌های موجود:
1ـ1. اشراف بر فضای کسب و کار و تولید و تجارت کشور
1ـ2. اشراف بر مسائل حوزه فناوری و الزامات و سیاست‌های توسعه فناوری
1ـ3. اشراف بر کلیه مفاهیم، قوانین بین‌المللی وکارکردهای نظام مالکیت فکری
1ـ4. دارای جایگاه مناسب در ساختار سیاسی اداری کشور و دارای سازمان چابک، اختیارات لازم و روش‌های منعطف برای انجام فعالیت‌های متنوع و متغیر از قبیل اجرای سیاست‌های حوزه مالکیت صنعتی، انجام امور مالی، استخدامی، پشتیبانی و برقراری تعاملات فرابخشی و بین‌المللی، متناسب با ماهیت پویا و متغیر فناوری و محیط کسب و کار.
1ـ 5 . دارای انگیزه سازمانی برای ارتقای کمی و کیفی آمارهای مربوط به ثبت و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و نوآورانه.
1ـ6 . تمرکز بر حوزه مالکیت صنعتی به عنوان فعالیت اصلی سازمانی.
تعیین نهاد یا دستگاه اجرایی محل استقرار مرجع ملی مالکیت صنعتی براساس بیشترین تناسب با ویژگی‌های مرجع ملی مالکیت صنعتی.
3ـ تأکید بر انجام مأموریت‌ها و وظایف زیر توسط مرجع ملی مالکیت صنعتی.
3ـ1. طراحی و استقرار نظام جامع مالکیت صنعتی و ساختارهای اجرایی لازم
3ـ2. تدوین راهبردها و برنامه‌های کشور در زمینه موضوعات مالکیت صنعتی
3ـ3. اجرای قوانین موضوعه کشور در زمینه مالکیت صنعتی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح و تکمیل قوانین
3 ـ4. برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مصوب شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در زمینه موضوعات مالکیت صنعتی
3ـ 5 . بررسی درخواست‌های ثبت دارایی‌های فکری صنعتی و ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه‌های اولویت‌دار
3ـ 6 . افشاء و انتشار اطلاعات دارایی‌های فکری صنعتی ثبت شده
3ـ 7. آموزش و توسعه منابع انسانی مرتبط با مالکیت صنعتی
3ـ 8 . تقویت پژوهش ملی در حوزه مالکیت صنعتی
3ـ 9. فرهنگ‌سازی در حوزه ثروت‌آفرینی از دارایی‌های فکری صنعتی
3ـ10. توانمندسازی بنگاه‌های خصوصی ایرانی در مدیریت دارایی‌های فکری صنعتی و ثروت‌آفرینی از این دارایی‌ها در سطح بین‌المللی.
3ـ11. نمایندگی ایران در نهادهای بین‌المللی مرتبط و بررسی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط برای چگونگی پیوستن به معاهدات بین‌المللی مرتبط مبتنی بر حفظ منافع ملی.
3ـ12. ساماندهی، اعتبارسنجی و نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی فعال در حوزه مالکیت صنعتی
3 ـ13. تهیه گزارش‌های به روز، علمی و جامع از وضعیت ثبت، حفاظت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری صنعتی ثبت شده در کشور و ارائه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و انتشار هم‌زمان گزارش‌ها در جامعه
4ـ واگذاری امور اجرایی و خدمات غیرحاکمیتی مرتبط با مالکیت صنعتی (اعم از آموزش، پژوهش، مشاوره، ترویج، اطلاع‌رسانی و پایش دارایی‌های فکری) به بخش غیردولتی و تشکل‌های تخصصی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
5 ـ محور قراردادن منافع ملی در طراحی و اجرای کلیه فرآیندها و اقدامات مرتبط با مالکیت صنعتی و همچنین در کلیه تعاملات بین‌المللی
6 ـ تنظیم مقررات مالکیت صنعتی بر مبنای تحلیل فضای فناوری، صنعتی و اقتصادی کشور، الزامات رقابت‌پذیری ملی، الزامات اقتصاد دانش‌بنیان و بازارهای هدف صادراتی
7ـ بهره‌برداری حداکثری از کلیه امکانات و ظرفیت‌های بین‌المللی حوزه مالکیت فکری از جمله معاهدات و پیمان‌های متقابل
8 ـ انجام کلیه فرآیندهای اجرایی مالکیت صنعتی با روش‌های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی روزآمد از دارایی‌های فکری صنعتی حفاظت شده در کشور، با قابلیت دسترسی همگانی
9ـ تعامل و هماهنگی با مرجع مالکیت ادبی و هنری خصوصاً در تعاملات بین‌المللی
بخش دوم: سیاست‌های اجرایی اقدام ملی 6 از راهبرد کلان 1 نقشه جامع علمی کشور
10 ـ رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در مراجع دادرسی تخصصی از جمله دادسراها و شعب تخصصی
11ـ تسهیل داوری و حل اختلاف تخصصی مسائل مربوط به مالکیت فکری در مراجع تخصصی و حقوقی غیردولتی
12ـ انجام کلیه اقدامات حوزه حقوقی و قضایی مالکیت فکری توسط قضات، وکلا، کارگشایان، مشاوران و کارشناسان رسمی متخصص و مسلط به قوانین و رویه‌های جدید و فضای کسب و کار جامعه
13ـ تشدید مجازات‌های نقض حقوق مالکیت فکری به منظور تقویت بازدارندگی احکام و رویه‌های قضایی
این مصوبه مشتمل بر 2 بخش و 13 بند در جلسه 37 مورخ 1/5/1392 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور دکترمحمدرضا مخبر دزفولینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19997
تاریخ تصویب :
1392/5/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :