جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 627
چهارشنبه،8 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 19999 تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت تنظیم فهرست کشورهای هدف توسعه گردشگری خارجی
شماره133513/ت48825هـ 5/8/1392
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت تنظیم فهرست کشورهای هدف توسعه گردشگری خارجی
وزارت امورخارجه ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هیئت وزیـران در جلسه مورخ 1/8/1392 بنا به پیشـنهاد مشترک شـماره 455/91210 مورخ 13/10/1391 وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنـگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:
1 ـ به منظور تنظیم فهرست کشورهای هدف توسعه گردشگری خارجی در سه سطح زیر، کارگروهی با مسئولیت معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، با عضویت معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، کشور و رییس کل تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل می‌شود:
الف ـ کشورهای هدف برای اعمال مقررات لغو روادید.
ب ـ کشورهای هدف برای اعمال مقررات لغو روادید در مورد گردشگرانی که با تورهای رسمی وارد کشور می‌شوند.
ج ـ کشورهای هدف برای تسهیل صدور روادید گردشگری.
2ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فهرست‌های یادشده را به وزارت امور خارجه اعلام می‌نماید و وزارت مذکور در چارچوب وظایف و اختیارات خود، حسب مورد، اقدامات اجرایی لازم را انجام و یا پیشنهاد مربوط را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه می‌نماید.
3ـ کارگروه یادشده، هر سال با توجه به ارزیابی نتایج حاصل، فهرست‌های جدیدی ازکشورهای هدف را در سطوح مذکور، جهت طی مراحل اقدام به شرح بند (2) تنظیم خواهد نمود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19999
تاریخ تصویب :
1392/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور خارجه
وزارت اطلاعات
موضوع :