جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 627 چهارشنبه،8 آبان 1392

سال شصت و نه شماره 19999
تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره 13528/ت47917هـ و شماره 17120/ت49042هـ در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره132957/ت49042هـ 4/8/1392
تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره 13528/ت47917هـ و شماره 17120/ت49042هـ در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 102222مورخ 6/7/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شـماره 13528/ت47917هـ مـورخ 6/1/1391 برای اجرا تا تـاریخ 14/2/1392 تنفیذ می‌شود و تصویب‌نامه شماره 17120/ت49042هـ مورخ 1/2/1392 از تاریخ 15/2/1392 لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19999
تاریخ تصویب :
1392/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :