جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 629
دوشنبه،13 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20003 تصویب‌نامه درخصوص لغو بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه شماره100989/ت48522ک مورخ2/5/1392
شماره134572/ت48522هـ 7/8/1392
تصویب‌نامه در خصوص لغو بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه شماره 100989/ت48522ک مورخ 2/5/1392
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت دادگستری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 130101/20098 مورخ 23/7/1392 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه شماره 100989/ت48522ک مورخ 2/5/1392 لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
2003
تاریخ تصویب :
1392/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :