جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 629
دوشنبه،13 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20003 تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدناصر نیک‌بخت به عنوان استاندار همدان
شماره135776/ت49831هـ 11/8/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدناصر نیک‌بخت به عنوان استاندار همدان
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1392 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب 1360ـ تصویب نمود:
آقای محمدناصر نیک‌بخت به عنوان استاندار همدان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1392/8/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :