جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 630
چهارشنبه،15 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20005 تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی
شماره135895/ت49830هـ 12/8/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1392 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب 1360ـ تصویب نمود:
آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
2005
تاریخ تصویب :
1392/8/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :