جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 632
شنبه،25 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20011 تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا جهانگیریان به عنوان رییس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری
شماره138859/ت49861هـ 19/8/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا جهانگیریان به عنوان رییس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری
وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/48578 مورخ 12/8/1392 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (5) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب 1367 ـ تصویب نمود:
آقای علیرضا جهانگیریان به عنوان رییس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20011
تاریخ تصویب :
1392/8/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :