جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 632
شنبه،25 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20011 تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری
شماره139195/ت49860هـ 20/8/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1392 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب 1360 ـ تصویب نمود:
آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20011
تاریخ تصویب :
1392/8/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :