جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 631 دوشنبه،20 آبان 1392

سال شصت و نه شماره 20009


بخشنامه شماره 9000/45258/100- مورخ 1392/8/18 به رؤسای کل دادگستری‌ها
شماره9000/45418/100 1392/8/18
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 9000/45258/100ـ 1392/8/18 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره9000/45258/100 1392/8/18
رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها
پیرو بخشنامه مورخ 1391/2/23 مبنی بر مسئولیت دادستان‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرم، مقتضی است دادستان‌های محترم شهرستان‌ها نسبت به تعیین معاون پیشگیری از وقوع جرم باهماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اقدام نمایند. بدیهی است وظیفه انجام مطالعات، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های موردنیاز برای انجام هر چه بهتر مسئولیت دادستان‌ها در امر پیشگیری کماکان برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانینوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
20009
تاریخ تصویب :
1392/8/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگستری استانهای سراسر كشور
موضوع :