جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 631
دوشنبه،20 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20009 تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان ایلام
شماره137720/ت49391هـ 15/8/1392
تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان ایلام
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 40559/42/4/1 مورخ 27/3/1392 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:
اصلاحات تقسیماتی زیر در استان ایلام صورت می‌گیرد:
الف ـ روستاها، مزارع و مکان‌های زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد، از دهستان چم کبود بخش سراب باغ شهرستان آبدانان منتزع و به دهستان جابر انصار در بخش مرکزی همان شهرستان ملحق می‌شوند:
1ـ چم کبود 2ـ ماهوته 3ـ طلور 4ـ پادگان قدس سپاه 5 ـ سنگ شکن نیکوکاران 6 ـ فرودگاه نیروی هوایی ارتش.
ب ـ مرکز دهستان چم کبود از روستای چم کبود به روستای وچکاب انتقال می‌یابد.
ج ـ نام دهستان «چم کبود» از توابع بخش سراب باغ شهرستان آبدانان به «وچ کبود» تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20009
تاریخ تصویب :
1392/8/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :