جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 631
دوشنبه،20 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20009 تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی
شماره 137722/ت 49840ک 15/8/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1/8/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب نمودند:
1ـ آقای رضا مسرور به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی جایگزین آقای سعید حاج رحیمی می‌شود.
2ـ آقای حمید مرتضایی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی جایگزین آقای عباس رضایی می‌شود.
3ـ آقای مرتضی آرامی به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی جایگزین آقای حمید صافدل می‌شود.
4ـ آقای سیدعیسی مهدوی به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی جایگزین آقای کیهان هاشم‌نیا می‌شود.
5 ـ آقای محمدجعفر علیزاده به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی تعیین می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1/8/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20009
تاریخ تصویب :
1392/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :