جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 631
دوشنبه،20 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20009 آیین‌نامه اجرایی ماده (26) مصرف انرژی" href="/tags/30664/قانون-اصلاح-الگوی-مصرف-انرژی/" class="link">قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
شماره138461/ت49674هـ 18/8/1392
وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/30571/92 مـورخ 6/7/1392 وزارت نـیرو و به استناد ماده (26) قانـون اصلاح الـگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (26) مصرف انرژی" href="/tags/30664/قانون-اصلاح-الگوی-مصرف-انرژی/" class="link">قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.
ب ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی‌های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه‌های انرژی‌بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.
ماده2ـ واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (11) قانون بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارایه نمایند.
ماده3ـ وزارتخانـه‌های نفت و نـیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند.
ماده4ـ وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید.
ماده5 ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده (11) قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یادشده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین‌نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمی‌شود قابل اعمال خواهد بود.
تبصره1ـ میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره2ـ میزان جریمه بهای گاز و فرآورده‌های نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حامل‌های انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره3ـ وجوه اخذ شده مربوط به جریمه‌های یادشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.
ماده6 ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو (حسب مورد) موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط گزارش عملکرد آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارایه نمایند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20009
تاریخ تصویب :
1392/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
وزارت نیرو
موضوع :