جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 631
دوشنبه،20 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20009 اصلاح تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
شماره 137905/49319 15/8/1392
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
وزارت نفت
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 123355/ت49319 هـ مورخ 6/7/1392، عبارت «هشتاد و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و شصت و دو (262/456/89)» به صورت عبارت «هشتاد و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و شصت و دو میلیون (000/000/262/456/89)» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20009
تاریخ تصویب :
1392/8/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
موضوع :