جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 635
دوشنبه،4 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20019 تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ابراهیم رضایی‌بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه
شماره143015/ت49901هـ 2/9/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ابراهیم رضایی‌بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب1360ـ تصویب نمود:
آقای ابراهیم رضایی‌بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20019
تاریخ تصویب :
1392/8/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :