جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 635
دوشنبه،4 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20019 تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سلامتو هماهنگی دستگاههای اجرایی
شماره142435/ت49863هـ 29/8/1392
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاههای اجرایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران درجلسه مورخ 15/8/1392 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه‌های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری، ارایه رایگان خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آنها و سایر برنامه‌های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می‌شود.
2ـ تصمیمات کارگروه یادشده در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20019
تاریخ تصویب :
1392/8/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت نفت
وزارت تعاون
موضوع :