جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 635
دوشنبه،4 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20019 تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نفت به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور روسیه
شماره142852/ت49899هـ 2/9/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نفت به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور روسیه
وزارت نفت ـ وزارت امور خارجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 2431766/100 مورخ 28/8/1392 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزارت نفت به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور روسیه تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20019
تاریخ تصویب :
1392/8/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
وزارت امور خارجه
موضوع :