جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 635
دوشنبه،4 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20019 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح کالبدی منطقه جنوب شرق
شماره300/49029 14/8/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح کالبدی منطقه جنوب شرق
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی، طرح کالبدی منطقه جنوب شرق را در جلسه مورخ 29/7/1392 خود مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1ـ پیشنهادات کمیته فنی در طرح لحاظ گردد.
2ـ با توجه به طولانی شدن روند انجام مطالعات و بررسی و تصویب مقرر گردید اطلاعات پایه طرح به روز گردد.
3ـ از آنجا که بخشی از پروژه‌های پیشنهادی مطالعات به دلیل موارد پیش گفته نهایی شده‌اند، لذا گزینه‌های پیشنهادی در این زمینه از مطالعات حذف گردد.
4ـ با توجه به وجود خلاءهای قانونی فی‌مابین طرح کالبد منطقه و طرح آمایش سرزمین و عدم اتمام طرح آمایش منطقه‌ای در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد می‌گردد مطالعات آمایش سرزمین در پیوند همین طرح، در محدوده طرح کالبدی تهیه گردد.
5 ـ مقرر گردید پیشنهادات‌اجرائی طرح منطقه‌ای جنوب‌شرق و سایر طرحهای منطقه‌ای مبنای برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمرانی در وزارتخانه‌های عمرانی و زیربنایی قرار گیرد.
6 ـ مقرر شد مشاور موضوع تأثیرات همجواری با استان هرمزگان را مدنظر قرار دهد.
7ـ ایجاد اجماع و هماهنگی در نیروهای اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد توجه قرار گیرد.
8 ـ مدل مدیریت توسعه و مرحله بندی و زمانبندی طرح تهیه شود.
9ـ دبیرخانه شورای عالی زمینه‌های پایش و کنترل اجرایی طرح را فراهم نموده و متعاقب آن، طرح را ابلاغ نماید.
منطقه کالبدی جنوب شرق شامل دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان وسعتی برابر 358 هزار کیلومترمربع (22 درصد مساحت کشور) را در برگرفته و در مناطق دهگانه کالبدی کشور، بزرگترین از نظر وسعت به خود اختصاص داده است. جمعیت منطقه در سال 1385 حدود 5 میلیون نفر بوده و براساس طرح حاضر پیش‌بینی می‌شود در افق 1400 به تعداد 7 میلیون نفر می‌رسد. ضمن اینکه تا سال افق طرح مجموعاً 133 شهر در منطقه خواهد بود.
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاه‌های ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1392/7/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :