جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

دوشنبه،27 آبان 1392

سال شصت و نه شماره 20013


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 633
دوشنبه،27 آبان 1392
س

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 633

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

شماره 140071/ت49607ک 25/8/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 19/8/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب نمودند:
1ـ آقای احمد صمیمی برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تعیین می‌شود.
2ـ آقای حسین دهباشی برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تعیین می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 19/8/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20013
تاریخ تصویب :
1392/8/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :