جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 633
دوشنبه،27 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20013 ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال 1392
شماره9257/92/دش 8/8/1392
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ سازمان اوقاف و امور خیریه
به پیوست مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال1392» موضوع بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه بیستم مورخ 4/8/1392 شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال 1392
موضوع بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
(مصوب جلسه20 مورخ4/8/1392 شورای توسعه فرهنگ قرآنی و جلسه41 مورخ21/7/1392 مجمع مشورتی شورا)
ماده¬واحده ـ در اجرای بند 5 ماده 4 منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور اجرای صحیح بند95 قانون بودجه سال1392 کل کشور، مبنی بر تحصیل رایگان حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن‌کریم در دانشگاه¬ها، شرایط استفاده از این مزایا به شرح ذیل تعیین می¬شود:
الف. حافظان کل قرآن کریم
1 . دارندگان مدرک تخصصی درجه یک، دو و سه حفظ قرآن کریم با امضای مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ـ موضوع مصوبه جلسه 573 مورخ 8/9/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی
2. حافظان کل قرآن که در اجرای قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن کریم (مصوب 16/2/1375مجلس شورای اسلامی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور به سازمان‌اوقاف و امورخیریه معرفی و موفق به قبولی در آزمون صحت حفظ کل قرآن‌کریم شده‌اند.
3. دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات بین¬المللی، اول تا پنجم کشوری و اول تا سوم مسابقات استانی سازمان اوقاف و امور خیریه (طی سال¬های 1385 تا 1392) در رشته حفظ کل قرآن کریم
4. دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات ملی دانشجویان کشور و نفر اول مسابقات سراسری دانش¬آموزی (طی سال-های 1385 تا 1392) در رشته حفظ کل قرآن کریم
5 . سایر داوطلبان، در صورت احراز حفظ کل قرآن کریم بر اساس دستورالعمل آزمون موضوع بند دو توسط سازمان اوقاف و امور خیریه
ب. قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم (تلاوت تحقیق / مجوّد)
1 . دارندگان گواهی¬نامه تخصصی درجه یک و دو قرائت قرآن کریم با امضای مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای عالی قرآن صدا و سیما ـ موضوع مصوبه جلسه نهم مورخ 7/12/1389 شورای توسعه فرهنگ قرآنی
2. دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات بین¬المللی قرائت قرآن کریم پس از انقلاب اسلامی که از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه اعزام شده¬اند.
3. راه¬یافتگان به مرحله نهایی مسابقات سراسری قرائت قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (طی سال¬های 1385 تا1392)
4 . دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات ملی دانشجویان کشور و نفر اول مسابقات سراسری دانش¬آموزی در رشته قرائت قرآن کریم (طی سال¬های 1385 تا 1392)
تبصره1ـ سایر گواهی¬های مؤید حفظ کل و قرائت قرآن دستگاه¬های دولتی و عمومی و نهادهای مردمی اعم از داخلی و خارجی فاقد اعتبار در این خصوص می¬باشد.
تبصره2ـ سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است، پس از مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار، اسناد مربوط به شهریه پرداخت¬شده توسط حافظان و قاریان متقاضی بابت نیمسال تابستانی 1392 و نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1393 ـ 1392 را دریافت و هزینه آن را به ایشان پرداخت نماید.


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20013
تاریخ تصویب :
1392/8/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :