جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 634
شنبه،2 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20017 الحاق یک تبصره به ماده 13 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری
شماره100/47582/9000 27/8/1392
الحاق یک تبصره به ماده 13 آیین‌نامه لایحه قانونی
استقلال قانون وکلای دادگستری
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله مراتب موافقت ریاست محترم قوه قضاییه با پیشنهاد ارائه شده درخصوص اضافه نمودن تبصره‌ای به ماده 13 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری جهت انتشار در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد.
تبصره ـ قضاتی که به درخواست خود بازنشسته، مستعفی یا بازخرید شوند، چنانچه ظرف 6 ماه از تاریخ قطع رابطه تقاضای صدور پروانه وکالت نمایند از ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد معاف می‌باشند.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20017
تاریخ تصویب :
1392/8/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كانون وكلای دادگستری
موضوع :