جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 634
شنبه،2 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20017 تصویب‌نامه درخصوص ادغام شهر حمیدیا از توابع بخش مرکزی شهرستان یزد با شهر یزد
شماره141038/ت49390هـ 27/8/1392
تصویب‌نامه درخصوص ادغام شهر حمیدیا از توابع بخش مرکزی شهرستان یزد با شهر یزد
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 40549/42/4/1 مورخ 27/3/1392 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
شهر حمیدیا از توابع بخش مرکزی شهرستان یزد با شهر یزد مرکز شهرستان یزد در استان یزد ادغام و به عنوان شهر یزد نامیده می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20017
تاریخ تصویب :
1392/8/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :