جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 638
پنج‌شنبه،14 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20028 تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه
شماره146169/ت49922هـ 10/9/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
با کشور ترکیه
وزارت امور خارجه
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 6/9/1392 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه تعیین می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20028
تاریخ تصویب :
1392/9/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور خارجه
موضوع :