جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 638
پنج‌شنبه،14 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20028 تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیران معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت و دادگستری به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
شماره146613/ت49855هـ 10/9/1392
تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیران معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت و دادگستری
به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
دفتر هیئت دولت
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 6/9/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیران صنـعت، مـعدن و تجـارت و دادگسـتری به ترکیـب کمیسـیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، موضوع بند (2) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 111947/ت49506هـ مورخ 30/5/1392 اضافه می‌شوند.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20028
تاریخ تصویب :
1392/9/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :