×

تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت

تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت

تصویب‌نامه-درخصوص-الحاق-وزیران-صنعت،-معدن-و-تجارت-و-دادگستری-به-ترکیب-کمیسیون-امور-اجتماعی-و-دولت وزیران
شماره ویژه نامه: 638
پنج‌شنبه،14 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20028 تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
شماره146613/ت49855هـ 10/9/1392
تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری
به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
دفتر هیئت دولت
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 6/9/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیران صنـعت، مـعدن و تجـارت و دادگسـتری به ترکیـب کمیسـیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، موضوع بند (2) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 111947/ت49506هـ مورخ 30/5/1392 اضافه می‌شوند.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20028

تاریخ تصویب : 1392/9/6

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دفتر هیات دولت -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.