جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 640 چهارشنبه،20 آذر 1392

سال شصت و نه شماره 20033
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین

شماره149815/ت49951هـ 17/9/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/9/1392 بنا به پیشنهاد شماره 10561/م مورخ 12/9/1392 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب 1360ـ تصویب نمود:
آقای مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20033
تاریخ تصویب :
1392/9/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :