جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 640
چهارشنبه،20 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20033 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلباف
شماره300/52946 9/9/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلباف
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 27/8/1392، طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلباف را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 12/2/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت به سال 1405 افزایش یابد.
2ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
3 ـ با توجه به وجود گسل فعال در شرق شهر و عدم تعیین دقیق محل گسل و به تبع آن عدم تعیین حریم گسل، خط محدوده در قسمت شرقی با رعایت حریم و بستر رودخانه بر بافت ساخته شده موجود منطبق گردد و باغات حاشیه شرقی از محدوده شهر خارج گردد و برای کلیه ساخت و سازهای مجاز در پهنه مابین خط محدوده شرقی شهر و محور اصلی شهر (خیابان ولیعصر عج)، ضوابط ویژه با رویکرد (تثبیت ساخت و سازهای موجود و محدود شدن پروانه‌های ساختمانی با رعایت حقوق مکتسبه، عدم افزایش تراکم ساختمانی) تدوین و مورد اجراء گذاشته شود و ضوابط ساخت و ساز مطابق مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه زلزله ایران (آئین‌نامه 2800) تدوین گردد.
4ـ اراضی باغات و زراعی به عنوان اساس طرح جامع منظور گردد و مطابق دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری عمل شود.
5 ـ کمربندی پیشنهادی ضلع شرقی به جهت عدم ضرورت و توجیه فنی کافی حذف و شبکه معابر پیشنهادی تا حد ممکن بر بافت ارگانیک شهر منطبق شود.
6 ـ حریم قنات در قسمت شمال غربی شهر در نقشه کاربری اراضـی پیشنهادی لحاظ گردد.
7ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 11044 نفر در محدوده‌ای به وسعت 745 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 8/14 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 2504 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر گلباف بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20033
تاریخ تصویب :
1392/8/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :