جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 640
چهارشنبه،20 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20033 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رابر
شماره300/52655 6/9/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رابر
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 27/8/1392 طرح جامع ـ تفصیلی شهر رابر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 12/2/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال 1407 افزایش یابد.
2ـ در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی کاربری با عنوان صنایع (لکه‌های رنگ بنفش) واقع در شمال و جنوب شهر و شمال غربی، در حد نقشه طرح جامع مصوب قبلی شهر، به کاربریهای خدماتی متناسب با نیاز شهر و مطابق مصوبات شورای عالی و به تفکیک ارائه شود.
3ـ باغات واقع در محدوده شهر، تابع ماده 14 قانون زمین شهری منظور و در دفترچه ضوابط و مقررات ذکر شود.
اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهر، به شرط عدم ایجاد حقوق مکتسبه از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده منطبق بر حد کالبدی ساخت و ساز شهری موجود منطبق شود.
5 ـ پیشنهاد اصلاح عرصه باغ تاریخی به میزان 3 مترمربع مورد تائید نمی‌باشد و برای تعریض معبر، طبق ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بایستی از ضلع روبروی معبر تأمین شود.
6 ـ در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مختصات نقاط حریم شهر ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1399) معادل 20107 نفر در محدوده‌ای به وسعت 745 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 27 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 2636 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر رابر بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20033
تاریخ تصویب :
1392/8/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :