جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 640
چهارشنبه،20 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20033 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه آبخیز سد طالقان
شماره300/52750 6/9/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه آبخیز سد طالقان
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری پیرو جلسه مورخ 16/5/1385 خود در جلسه مورخ 27/8/1392، درخصوص تهیه طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه آبخیز سد طالقان، به استناد ماده 6 «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران ناحیه‌ای، محلی و ...» مقرر نمود طرح مذکور ظرف مدت یک ماه در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارسال گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20033
تاریخ تصویب :
1392/8/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :