جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

ن
شماره ویژه نامه: 640
چهارشنبه،20 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20033 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه نوشهر
شماره300/52759 6/9/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه نوشهر
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 27/8/1392 خود موضوع فوق را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
پیرو مصوبات مورخ 30/5/1385 و 17/11/1379 شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه تصویب «طرح ناحیه نوشهر مشتمل بر شهرستانهای تنکابن و رامسر» و «طرح شهرستانهای چالوس و نوشهر» و به منظور دستیابی به طرحی یکپارچه برای ناحیه نوشهر، تهیه طرح ناحیه نوشهر مشتمل بر شهرستانهای نوشهر، چالوس، تنکابن، عباس‌آباد و رامسر مطابق با شرح خدمات همسان 19 و ارائه پیشنهادات لازم برای پهنه‌های ویژه موجود در ناحیه چون برنامه‌ریزی کالبدی، تهیه ضوابط مربوطه و ... مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است شهرستان تنکابن به علت تغییر در تقسیمات سیاسی به دو شهرستان عباس‌آباد و تنکابن تقسیم شده است.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20033
تاریخ تصویب :
1392/8/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
موضوع :