جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 651
یکشنبه،22 دی 1392
سال شصت و نه شماره 20057 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور
شماره300/56599 26/9/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر نور
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1392 طرح جامع شهر نور را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 21/10/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوین کاربری پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح و ارائه شود.
2ـ میـدان پیشنهادی جنـوب شرقـی شهر و کلیه معابـر خارج از محدوده شهر حذف گردد.
3 ـ جمعیت به میزان 34012 نفر برای افق طرح سال 1405 مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد مشاور جداول و سرانه‌ها همچنین نرخ رشد را براساس سقف جمعیتی افق طرح بازبینی و اصلاح نماید.
کلیه پهنه‌ها و کاربری‌های خارج از محدوده شهر در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی از جمله پهنه گردشگری در اراضی مستحدثه ساحلی و دریا حذف گردد.
5 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
6 ـ اراضی ساخته نشده جنوب شهر حد فاصل کمربندی پیشنهادی جنوب تا بافت کالبدی موجود (اراضی زراعی پیشنهادی طرح هادی) با تهیه طرح آماده‌سازی مناسب به قسمی که کمبودهای خدمات شهری جبران و امکان ایجاد کاربری‌های عمومی موردنیاز شهر را فراهم نماید در محدوده شهر باقی بماند و همچنین اراضی با کاربری مسکونی اضافه شده به محدوده مصوب در جنوب غربی شهر (شمال کنارگذر) از محدوده شهر خارج گردد.
7ـ نقشه‌ منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و حریم شهر در بخش جنوبی در حد حریم مصوب قبلی منطبق گردد و حد نهائی حریم‌ها از نظر تقسیمات کشوری بازنگری شود.
8 ـ برای مجتمع‌های اقامتی ـ توریستی ضلع شمال شهر (مجاور ساحل) ضوابط و مقررات خاصی جهت حفظ منظر شهری دریا لحاظ گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1405) معادل 41381 نفر در محدوده‌ای به وسعت 889 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 5/46 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 4650 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نور بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20057
تاریخ تصویب :
1392/9/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
موضوع :