جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 651
یکشنبه،22 دی 1392
سال شصت و نه شماره 20057 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم
شماره300/58459 11/10/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 9/10/1392 تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:
رفع تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم مطابق نقشه کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به دبیرخانه شورای عالی، ارسال و پس از کنترل دبیرخانه ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20057
تاریخ تصویب :
1392/10/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :