جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 651
یکشنبه،22 دی 1392
سال شصت و نه شماره 20057 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافتهای با ارزش روستایی
شماره300/58466 11/10/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم
در زمینه بهسازی بافتهای با ارزش روستایی
اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 9/10/1392 موضوع «اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافتهای با ارزش روستایی» را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:
شورای عالی ضمن تقدیر از اقدامات بهسازی در حوزه روستاهای واجد ارزشهای کالبدی، با تأکید بر ادامه حرکت یاد شده، با توجه به حفاظت علمی و تداوم ارزشهای کالبدی بومی و لزوم بررسی شرح خدمات طرحهای هادی روستایی در روستاهای واجد ارزش را مورد توجه قرارداده و برای ارائه شرح خدمات ویژه روستاهای واجد ارزشهای معمارانه، موضوع را به کمیته فنی ارجاع نمود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20057
تاریخ تصویب :
1392/10/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع :