جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 652
چهارشنبه،25 دی 1392
سال شصت و نه شماره 20060 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرکامفیروز
شماره300/58539 11/10/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهرکامفیروز
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1392، طرح جامع شهر کامفیروز را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 9/10/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود.
1ـ مقرر شد جمعیت پایه براساس سرشماری 1390 در جداول لحاظ و جمعیت پیشنهادی مشاور به میزان 3870 نفر برای افق طرح سال 1405 مصوب گردید.
2ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
3ـ اراضی با کاربری اداری و مسکونی الحاقی به محدوده قبلی طرح مصوب با توجه به عدم نیاز و توجیه فنی از محدوده شهر خارج گردد و خط محدوده در این بخش بر خط محدوده طرح مصوب قبلی منطبق شود و اراضی تپه بیلو (شرق شهر) در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه از محدوده شهر خارج گردد و در حد کالبدی موجود تدقیق شود.
4ـ با توجه به قرارگیری آرامستان پیشنهادی در خارج از حریم شهر، حریم پیشنهادی به قسمی اصلاح گردد که آرامستان در حریم پیشنهادی قرار گیرد (حریم تا انتهای آرامستان اضافه شود) پهنه کارگاهی در حد وضع موجود تثبیت گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 3870 نفر در محدوده‌ای به وسعت 99 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 39 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 534 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کامفیروز بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20060
تاریخ تصویب :
1392/9/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :