جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 652
چهارشنبه،25 دی 1392
سال شصت و نه شماره 20060 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عسگران
شماره300/58458 11/10/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر عسگران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/10/1392 طرح جامع شهر عسگران را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 21/5/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ با توجه به تعداد متقاضیان، مسکن مهر پیشنهادی در سمت شمال غربی شهر در حد مساحت 2 هکتار داخل محدوده شهر قرار گرفته و مابقی از محدوده شهر خارج گردد.
2ـ کاربری ذخیره مسکونی در قسمت شمال شهر در حد طرح هادی قبلی تدقیق و سایر اراضی از محدوده شهر خارج گردد.
3ـ اراضی باغات و کشاورزی داخل محدوده به عنوان اساس طرح جامع منظور گردد و اراضی کشاورزی در قسمت جنوب غربی شهر از محدوده شهر خارج گردد.
4ـ اراضی تجاری ـ خدماتی در غرب بلوار شهدا با توجه به اینکه در محدوده طرح هادی قبلی بوده است به کاربری فضای سبز با حفظ قبور تاریخی تغییر یابد.
5 ـ مستندات انتزاع روستای الور در زمان ابلاغ طرح تکمیل و ارائه گردد.
6 ـ در جهت ساماندهی و طراحی ورودی شهر، فضای سبز در ورودی شرقی شهر به عنوان اساس طرح جامع تثبیت شود.
7ـ معابر خارج از محدوده شهر و معابر مربوط به دسترسی محلی در نقشه کاربریهای پیشنهادی حذف گردد.
8 ـ نقشه سلسله مراتب شـبکه معابر پیشنـهادی مـطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
9ـ در نقشه حریم پیشنهادی پهنه اراضی توسعه شهری و مسکن مهر حذف گردد و پهنه گردشگری به پهنه کشاورزی با قابلیت گردشگری تبدیل گردد و همچنین حریم شهر در قسمت شمال بر کمربندی تدقیق گردد و در سایر قسمتها با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا 5 برابر محدوده کاهش یابد و تجهیزات و تأسیسات شهری در نقشه مشخص گردد. همچنین مختصات محدوده شهر در نقشه حریم شهر مشخص گردد.
10ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد و در اساس طرح جامع تغییر 10 درصدی در جمعیت‌پذیری، محدوده، کاربری و حریم شهر حذف شود.
11ـ براساس تبصره 3 مصوبه 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هائی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و ........ را تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1404) معادل 5681 نفر در محدوده‌ای به وسعت 78/157 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 36 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 2108 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر عسگران بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20060
تاریخ تصویب :
1392/10/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :