جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

شماره ویژه نامه: 650
چهارشنبه،18 دی 1392
سال شصت و نه شماره 20054 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتقال کارخانه سرب و روی زنجان و تعیین کاربری جایگزین برای آن
شماره300/56594 26/9/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص انتقال کارخانه سرب و روی زنجان و تعیین کاربری جایگزین برای آن
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 11/9/1392 انتقال کارخانه سرب و روی زنجان و تعیین کاربری جایگزین برای آن را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:
با توجه به نظر استاندار محترم مقرر شد، در صورت تائید ضرورت انتقال کارخانه به محل دیگر، ضمن انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و تائید آن در مراجع ذیصلاح برای محل جدید، مراتب به شورای عالی شهرسازی و معماری جهت تعیین کاربری جایگزین برای محل فعلی ارجاع گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20054
تاریخ تصویب :
1392/9/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان زنجان
موضوع :