جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 653
چهارشنبه،2 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20065
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن
شماره163877/ت49914هـ 24/10/1392
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن»
وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/9/1392 بنا به پیشنهاد شماره02/100 /50614 مورخ 27/8/1392 وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به اسـتناد ماده (82) قانـون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن» به شماره طبقه‌بندی (40702137) از وزارت راه و شهرسازی کد (153000) به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کد (282300) تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20065
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1392/9/17
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :