جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 653
چهارشنبه،2 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20065 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور
شماره300/58849 14/10/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1392 طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 25/8/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ مقرر گردید با توجه به ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر جمعیت پیش‌بینی شده به میزان 6209 نفر برای سال 1402 لحاظ گردد.
2ـ مقرر گردید حرایم کمی و کیفی رودخانه در طرح لحاظ گردد و اراضی اضافه شده به محدوده مصوب قبلی در بخش جنوبی شهر، از محدوده شهر خارج و حذف گردد و صرفاً بخش ساختمان شهرداری در جنوب تا حد ساختمان مذکور و همچنین کاربری آموزشی (مدرسه ساخته شده در بخش جنوب غربی خارج از طرح هادی مصوب) به محدوده طرح قبلی اضافه می‌شود. حریم راه‌آهن نیز در بخش شمالی دقیقاً رعایت گردد و خط محدوده در بخش شمالی در حد حریم جنوبی رودخانه و راه‌آهن تدقیق شود.
3 ـ کلیه علائم و رنگ‌های کاربری خارج از محدوده شهر در نقشه کاربری پیشنهادی حذف گردد.
4ـ خط حریم در بخش شمالی به ضلع جنوبی حریم رودخانه منطبق شود و صرفاً در بخش شمالی بر خط محدوده منطبق شده و گورستان نیز در حریم باقی بماند.
5 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
6 ـ بنا به پیشنهاد اعضای محترم کمیته فنی مشاور مورد تشویق دبیرخانه شورای‌ عالی قرار گیرد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 6209 نفر در محدوده‌ای به وسعت 15/122 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 51 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 583 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر قطور بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20065
تاریخ تصویب :
1392/9/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :