جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

با عرض پوزش
نظر به اینکه درآیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایرانبرای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی موضوع تصویب نامه به شماره 20050-14/10/1392 درسطرچهارم ماده 6 بعداز عبارت نظارت راهبردی حرف واو به اشتباه درج گردیده است که اصلاح می شود
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20065
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :