جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 655 سه‌شنبه،8 بهمن 1392

سال شصت و نه شماره 20070
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی کار

شماره167097/ت50108هـ 3/11/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1392 بنا به پیشنهاد شماره 163821 مورخ 21/10/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (167) قانون کار ـ مصوب1369ـ تصویب نمود:
وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

و فلزی خلیج‌فارس، موضوع تصویب‌نامه شماره 77192/ت19259ک مورخ 29/12/1376 الحاق می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1/11/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20070
تاریخ تصویب :
1392/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت تعاون
موضوع :