جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 654
یکشنبه،6 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20068 رأی شماره693 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه شماره 218586/ت41997ک ـ 14/12/1387 وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر تعیین وضع عوارض بر صادرات زعفران
شماره هـ/90/86 30/10/1392
تاریخ دادنامه : 9/10/1392 شماره دادنامه: 693 کلاسه پرونده :90/86
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علیرضا کشاورزی به وکالت از اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی و آقای سیدجواد پاکدل
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 218586/ت41997ک ـ14/12/1387 وزرای عضو کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
گردش کار : آقای علیرضا کشاورزی به وکالت از اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی و آقای سید جواد پاکدل به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 218586/ت41997ک ـ 14/12/1387 وزرای عضو کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«با اهداء سلام و تحیات:
احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: تصویب‌نامه معترضٌ‌عنه فوق‌الاشاره که با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338ت ـ 29/5/1380 هیأت وزیران، با مفاد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض، تعارض داشته و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی در عمل برای اعضای اتحادیه موکل و در نتیجه موجب خسارات و تضییع حقوق موکل (شاکی) شده است. علی‌هذا در اجرای اصل 4 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال آن مورد تقاضاست. »
مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزرای عضو کمـیسیون ماده (1) آئیـن‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ ـ 29/5/1380 تصویب کردند:
صادرات انواع زعفران به صورت فله‌ای و در بسته‌بندیهای بیش از (300) گرم مشمول پنج درصد (5%) عوارض می‌شود.
تبصره ـ صادرات بسته‌بندیهای (10) تا (30) گرمی زعفران از پرداخت عوارض معاف است و مشمول دریافت جایزه صادراتی نیز نمی‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/12/1387 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است ـ معاون اول رئیس‌جمهور »
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
مطابق معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض" href="/tags/65327/قانون-معافیت-صادرات-کالا-و-خدمات-از-پرداخت-عوارض/" class="link">قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال 1379، از تاریخ تصویب قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف اعلام شده است و در بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مقرر شده است: «برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود.»
نظر به این که در مصوبه شماره 218586/ت41997ک ـ 14/12/1387 وزرای عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، برای صادرات انواع زعفران به صورت فله‌ای و در بسته‌بندیهای بیش از 30 گرم تعیین عوارض شده است ولیکن با توجه به مقررات فوق‌الذکر اولاً: وضع عوارض برای صادرات کالا و خدمات ممنوع است و ثانیاً: در خصوص تعیین وضع عوارض برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، شورای عالی صادرات باید مواد اولیه فرآوری نشده را تشخیص دهد ولی دلیلی بر این که شورای عالی صادرات، زعفران را جزء مواد اولیه فرآوری نشده تشخیص داده است ارائه نشده است، بنابراین مصوبه مذکور در قسمت تعیین عوارض بر صادرات زعفران، به علت مغایرت با قانون و به جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال 1392 ابطال می شود لیکن با خواسته شاکی مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موافقت به عمل نیامد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20068
تاریخ تصویب :
1392/10/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :