جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 656
شنبه،12 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20073 تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
شماره169067/ت50107هـ 8/11/1392
تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 22/10/1392 بنا به پیشنهاد شماره 775/92210 مورخ 18/10/1392 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیتهای سفر، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مرکب از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف زیر و در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می‌شود:
الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور
ب ـ استفاده از توانمندی، ظرفیتها و امکانات دستگاههای مرتبط با امر سفر به منظور ارائه خدمات بهینه به مسافران
ج ـ بررسی و تدوین راهکارهای مناسب ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران از سوی دستگاههای ذی‌ربط
د ـ بررسی معضلات و مشکلات مربوط به سفر و ارائه راهکار قانونی در جهت رفع آنها
هـ ـ بررسی و ارائه طرحهای مرتبط با توسعه تسهیلات گردشگری در کشور
و ـ برنامه‌ریزی و توزیع سفر به مناطق کمتر شناخته شده
ز ـ مدیریت یکپارچه ابعاد فرهنگی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات سفر
ح ـ شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران
ط ـ نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاههای دولتی ذی‌ربط در امر خدمات رسانی به مسافران
ی ـ تقویت بنیانهای فرهنگی (تنوع فرهنگی، آداب، سنن، رسوم، آیین‌ها) از طریق اشاعه فرهنگ سفر
ک ـ پیش‌بینی، تأمین و هدایت منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافران
ل ـ تهیه شاخص‌های آماری مسافرت در کشور و تهیه گزارش ادواری از اقدامات ستاد
تبصره1ـ دستگاههای عضو ستاد مرکزی در سطح معاون در این ستاد حضور خواهند داشت.
تبصره2ـ سازمانهای وابسته به دستگاههای عضو ستاد مرکزی در صورت ضرورت حضور، در سطح رئیس سازمان مربوط شرکت می‌کنند. فهرست این سازمان‌ها در اولین جلسه ستاد مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره3ـ ریاست ستاد مرکزی برعهده معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌باشد.
تبصره4ـ کانونها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و تخصصی گردشگری با انتخاب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استانها حضور خواهند داشت.
2ـ دستگاهها و نهادهای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس مصوبات ستاد اقدام نمایند.
3ـ به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سطح استانها، ستاد اجرایی خدمات سفر در هر استان مرکب از استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رؤسای واحدهای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دادگستری، راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی هر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل صدا و سیمای استان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، شهردار مرکز استان و مدیرعامل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با شرح وظایف زیر در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می‌شود:
الف ـ برنامه‌ریزی منطقه‌ای به منظور ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران
ب ـ اجرای سیاستهای کلی و برنامه‌های ابلاغی ستاد مرکزی
ج ـ اتخاذ رویه‌ها و روشهای نوین تسهیل کننده خدمات به گردشگران و مسافران در سطح استان
د ـ ارائه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روشها و فرایندهای اجرایی ستاد
هـ ـ استفاده از ظرفیتهای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تقویت زیرساختهای گردشگری استان
و ـ معرفی ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری استان به شیوه‌ها و مدل‌های نوین
زـ هماهنگی‌های اداری و پشتیبانی مربوط به ستاد
ح ـ نظارت بر تأسیسات و مؤسسات گردشگری (واحدهای ارائه دهنده خدمات)
ط ـ نظارت بر سایر صنوف ارائه‌دهنده خدمات به مسافران و گردشگران
ی ـ تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان
ک ـ اطلاع‌رسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران
ل ـ ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران
م ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتها و ارائه راهکارهای پیشنهادی به ستاد مرکزی
ن ـ استخراج و پردازش آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ادواری شفاف و مستند
تبصره ـ ریاست ستاد استانی بر عهده استاندار و دبیری آن برعهده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان می‌باشد.
4ـ به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استان در شهرستانها، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان نیز متناظر با وظایف ستاد اجرایی استان در محدوده هر شهرستان است.
تبصره ـ دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مستقر است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20073
تاریخ تصویب :
1392/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع :