جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 656 شنبه،12 بهمن 1392

سال شصت و نه شماره 20073
اصلاح بند (2) تصویب‌نامه شماره 132067/ت49416هـ مورخ 30/7/1392

شماره169047/ت50154هـ 8/11/1392
اصلاح بند (2) تصویب‌نامه شماره 132067/ت49416هـ
مورخ 30/7/1392
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 6/11/1392 بنا به پیشنهاد شماره 156194/21243 مورخ 22/10/1392 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (2) تصویب‌نامه شماره 132067/ت49416هـ مورخ 30/7/1392 عبارت «و هزینه‌های مترتب بر این اوراق» حذف می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20073
تاریخ تصویب :
1392/11/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :